پوريا ناظمی

داستان بز گمشده!

متاسفانه در اين چند وقت فرصت مناسبی نبوده تا بتوانم علی رغم اتفاقات مهمی که در حوزه های مورد علاقه من رخ داده است اين وبلاگ را به روز کنم از اين رو اگر کسی اين وبلاگ را می خواند يا پيگيری می کند اميدوارم عذر خواهی مرا بپذيرد

اما شايد شما هم اين چند روزه داستان بز گمشده شهر سوخته را شنيده و يا پيگيری کرده باشيد. خوشبختانه اين بز پيدا شد و می توانيد داستان آن را در سايت روزنامه جام جم در نشانی http://www.jamejamonline.ir/shownews2.asp?n=98909&t=cul بخوانيد نکته ای که در باره اين موضوع وجود دارد کار ارزشمند رسانه ای است که دوست عزيزم مهدی نورعليشاهی در روزنامه جام جم در اين باره انجام داد.

پيگيری مداوم موضوع و گسترش دادن آن در سطح افکار عمومی که با مهارت ويژه ای اتفاق افتاد باعث شد تا حداقل اين احساس به وجود آيد که هميشه نمی توان همه سوالها را با پاسخ از قبل تعيين شده پشت سر گذاشت و گاهی اگر يک خبرنگار کارش را درست انجام دهد می تواند انتظار نتيجه را هم داشته باشد.

شايد بسياری رويدادهای اخير را يم فضا سازی تصورکنند اما اتفاق ميمونی است که کاش در ساير حوزه ها هم رخ دهد.

البته متاسفانه اين کار ارزشمند بازهم به دليل ديد اشتباه بسياری از نخبگان ديده نشد چراکه پيگيری از سوی روزنامه جام جم صورت گرفته بود که اگر ديگران اين کار را می کردند مورد تحسين و تمجيد واقع می شدند.