پوريا ناظمی

ما را به خير شما اميد نيست...

لطفا اين مطلب را بخوانيد

يکي‌ از مسئولان‌ رصد خانه‌ کويت‌ روز شنبه‌ اعلام‌ کرد کساني‌ که‌ اجرام‌ آسماني‌را در کويت‌ رصد مي‌کنند در رويدادي‌ نادر روز دوشنبه‌ خواهند توانست‌ ايستگاه‌ بين‌ المللي‌ فضايي‌ را هنگام‌ عبور از فراز کويت‌ با چشم‌ غيرمسلح‌ ببينند‌.‌
به‌ گزارش‌ واحد مرکزی خبر به نقل از خبرگزاري‌ آلمان‌، فهد المشحني‌ معاون‌ مدير اداره‌ علوم‌ فضايي‌ در رصد خانه‌ کويت‌ گفت‌ ايستگاه‌ بين‌ المللي‌ فضايي‌ شامگاه‌ ‌29‌ اوت‌ از آسمان‌ کويت‌ عبور خواهد کرد و مردم‌ مي‌توانند با چشم‌ غيرمسلح‌ آن‌ را ببينند‌.
‌ ايستگاه‌ فضايي‌ به‌ مدت‌ پنج‌ دقيقه‌ مانند ستاره‌اي‌ که‌ با سرعت‌ زياد حرکت‌ مي‌کند يا هواپيمايي‌ نوراني‌ ديده‌ مي‌شود‌.
‌ ساکنان‌ جنوب‌ عراق‌ و بخشهايي‌ از ايران‌ نيز مي‌توانند ايستگاه‌ فضايي‌ راکه‌ هنگام‌ حرکت‌ در بالاي‌ سر خود ببينند‌.‌ ايستگاه‌ فضايي‌ بين‌ المللي‌ هر روز سه‌ بار دور زمين‌ مي‌چرخد.

اين مطلب را اکثر شما در اين چند روز اخير در  راديو يا تلوزيون شنيده ايد اما سوال مهمی وجود دارد . آيا ما آن قدر بد بخت شده ايم که بايد مسولان رصدخانه های کشورهای عربی برای ما مسايل نجومی و فضايی را تعيين کنند؟ ما در ايران آدم نداريم؟ ما در ايران کسی را نداريم که از اين مسايل سر درآورد؟

ايستگاه بين المللی فضايی (ISS) هر ۹۰ دقيقه يک بار زمين را دور می زند و در هر هفته چندبار ممکن است از فراز آسمان هر شهری در دنيا عبور کند. اين اتفاق نه نادر است نه عجيب نهشگفت آور و نه هيچ چيز ديگر...

شما هم اگر می خواهيد بدانيد کی اين ساخته دست بشر از بالای سر شما عبور می کند سری  به نشانی www.heavens-above.com بزنيد تا زمانهای دقيق عبور ان را متوجه شويد . اما چرا بايد رسانه های ما بايد اينقدر از خود بيگانه و دستپاچه باشند تا يک نفر شيخ عرب که معلوم نيست در کدام جهنم دره ای داره به عنوان کارشناس امور فضايی حرف می زنه يک مطلبی را می گه از خود بی خود بشن و خزعبلات اين فرد را در اين حجم گسترده منتشر سازند. در جايی که ما تمام مدت غر ميزنيم که چشم بسته خبرهای آزانسهای خبری معتبر را نقل نکنيد آيا يک کارشناس !‌در رصدخانه يک کشور عربی که اصولا چيزی از نجوم نمی داند بايد منبع ما باشد . باور کنيد تحقيق خبر يکی از اولين شرطهای روزنامه نکاری و ژورناليسم است که اتفاقا در اين مورد نه پشت کار می خواست نه تجربه . فقط يک جستجوی کوچک يا يک سوال کوچک کافی بود

هنوز تا رسيدن به يک جامعه اطلاعاتی درست راه طولانی را در پيش داريم 

 

--- در يکی از يادداشتهای نوشته قبلی ام يکی از دوستان خواسته بود از کلمه انيميشن برای اين بز استفاده نکنيم من از اين کلمه استفاده نکرده ام و تنها حرفی که قبلا در جمع دوستانه ای زدم اين بود که در طرح اين کاسه ايده روايت بصری با کمک تغيير موقعيت بز نسبت به زمان ايده انيميشن را به ذهن تداعی می کند اما در باره تشابه با جام حسنلو معتقدم در اين دو مورد شاهد دو گونه متفاوت از ترسيم و روايت تصويری هستيم . در يکی صحنه ای کلی روايت می شود و در ديگری يک سوژه در چند نمای مختلف حرکت خود را کامل می کند. البته حق اظهار نظر کارشناسی با خانم خطيبی است