پوريا ناظمی

خبرهایی از سال جهانی نجوم

1- آخر این هفته سال جهانی نجوم آغاز می شود و تمام برنامه ریزی ها اجرایی خواهد شد پیشاپیش این سال مبارک باد

2- پروژه 100 ساعت نجوم در ایران برگزار خواهد شد هماهنگی این برنامه در ایران بر عهده من گذاشته شده است. وبلاگی با آدرس   iran100ha.blogspot.com راه اندازی شده است که قرار است اطلاعات مربوط و اگر کمکی برآمد ار منتشر کند شما هم اگر می خواهید این برنامه را برگزار کنید می توانید اطلاعات خود را در آن منتشر کنید

3- روز 5 شنبه جام جم ویژه نامه سال جهانی نجوم را منتشر خواهد کرد و 16 صفحه سیب به این موضوع مرتبط خواهد بود. یادداشتهای اختصاصی فراوانی از افرادی چون دکتر فیروز نادری، دکتر علی اکبر ولایتی، انوشه انصاری، دکتر رضا منصوری، دکتر میرترابی، دکتر شاهرخ رزمجو، آقای میرسعید، بابک امین تفرشی، سیاوش صفاریان پور، دکتر توفیق حیدر زاده، محمد مهدی مطیعی، پدرو روسو، بروس مک اندلس، مایکل کرویل، فیلیپ پلیت و ... در این مجموعه چاپ شده است امیدوارم نظرتان در باره این ویژه نامه که 5 شنبه 1 ژانویه منتشر می شود را به اطلاعم برسانید

بر شما باد کشف جهان