پوريا ناظمی

هدف بعدی هابل را تعیین کنید

۴٠٠ سال پس از انکه گالیله لوله تلسکوپ خود را به سوی آسمان گرفت تا زیباییهای شگفت انگیز جهان را ببیند و عصر جدیدی در ستاره شناسی را آغاز کند اینک شما فرصت دارید تا هدف بعدی یکی از مهمترین ابزار علمی و رصدی جهان را تعیین کنید.

موسسه تلسکوپ فضایی هابل به مناسبت سال جهانی نجوم،‌ ۶ هدف تا کنون رصد نشده را تعیین کرده است تا بر مبنای رای مردم هابل به سراغ آن رفته و کشف جدید خود را انجم دهد.

این اجرام شامل،‌کهکشانی دوردست،‌سحابی سیاره نما،‌برخورد کهکشان ها  و سحابی های زادگاههای ستاره ای هستند.

 

شما تا روز اول ماه مارس فرصت دارید تا با مراجعه به بخش تصمیم گیری سایت تلسکوپ فضایی هابل به یکی از این ۶ جرم رای دهید اما اگر مطئن نیستید که کدام یک از این ۶ جرم سماوی را انتخاب کنید می توانید ویدیو بالا را تماشا کنید که در آن دکتر فرانک سامرز یکی از متخصصان هابل در باره ویژگی هر یک از این اجرام توضیح می دهد. شاید شیی که شما انتخاب می کنید جرمی باشد که کشف هیجان انگیز بعدی هابل را رقم بزند.