پوريا ناظمی

بازگشت دیسکاوری

شاتل فضایی دیسکاوری پس از ماموریت موفق خود به زمین بازگشت. فیلم زیر مربوط به فرود این فضا پیما و متعلق به  Space Flight Now است که به نقل از Youtube می توانید ببینید. اما قبل از اون امیدوارم عید همه مردم کشورمان و همه افراد مبارک باشد.

در ضمن 100 ساعت نجوم را هم فراموش نکنید!