پوريا ناظمی

پیش به سوی 100 ساعت نجوم

100 ساعت نجوم تا ساعاتی دیگر آغاز خواهد شد. این برنامه یکی از نمادهای بارز  پروژه های مهم سال جهانی نجوم به شمار می رود که تعدد گروههای شرکت کننده در آن ، باعث شده است تا تبدیل به رویدادی کم نظیر در عرصه ترویج علم شود. 

ایرانیان نیز با بیش از 60 برنامه در این رویداد حضوری چشمگیر دارند که امیدوارم با برنامه ریزی درست و با وجود هوای نامناسب پیش رو، بهترین استفاده از این جشن جهانی در کشور به عمل آید. 

در این لینک می توانید محل های برگزاری رویداد در ایران که تا کنون ثبت نام کرده اند را ببینید و در این سایت هم به همه اطلاعات لازم برای این رویداد دسترسی خواهید داشت.ضمن اینکه در همین سایت می توانید شاهد پخش مستقیم این رویداد باشید.

شاد باشید.