پوريا ناظمی

استفان هاوکینگ در بیمارستان بستری شد

دقایقی پیش خبرگزاریها از بستری شدن استفان هاوکینگ در بیمارستان خبر داده و وضعیت او را بحرانی اعلام کردند

متن کامل خبر را می توانید اینجا بخوانید