پوريا ناظمی

عملیات نجات در مریخ

 

مهندسان آزمایشگاه اکتشافات روباتیک ناسا (JPL) در تلاشند تا مریخ نورد روح (Spirit)  که در مریخ در تله افتاده است را آزاد کنند. این مریخ نورد در منطقه ای از مواد نرم خاک مریخ گیر افتاده است و امکان حرکت ندارد. 

مهندسان ناسا در تلاشند شرایط مشابهی را روی زمین فراهم آورند تا به آزمودن روش هایی بپردازند که ممکن است مریخ نورد روح را از گرفتاری نجات دهد. به همین منظور جعبه شن بزرگی در آزمایشگاه JPL آماده و درون آن از موادی پر شده است که از نظر اندازه، سختی و شرایط فیزیکی با موادی که در سطح مریخ روح را به دام انداخته اند مشابه است. مهندسان ناسا پس از آنکه شرایط فیزیکی محل ، نظیر شیب و زاویه قرار گیری خودرو مریخ نورد را با شرایط مریخ همانند کردند نمونه خودوروی مریخ نورد را که در آزمایشگاه در اختیار دارند در همان موقعیت قرار می دهند. این نمونه از هر نظر مشابه نمونه دو خودرو مریخ نوردی است که بر سطح مریخ حضور دارند. مهندسان پس از آن این تئوری های خود برای آزاد سازی روح را بر روی این نمونه آزمایش خواهند کرد و روشی را که به نتیجه برسد را تایید و دستور احرای آن عملیات را به مریخ نورد روح ارسال خواهند کرد. 

دانشمندان امیدوارند تا 2 هفته دیگر بتوانند روح را از دامی که در آن گرفتار شده نجات دهند تا آن را برای مراحل بعدی ماموریتش آماده سازند.

پیش از این در چند نوبت که مریخ نوردها با مشکل مشابهی مواجه شده بودند، مهندسان از همین روش برای نجات مریخ نوردهای افسانه ای ناسا استفاده کرده بودند.

مریخ نوردهای روح و فرصت که تنها برای ماموریتی 3 ماهه به مریخ اعزام شده بودند اینک توانسته اند رکوردی بی نظیر در اکتشافات روباتیک سیاره ای از خود به جای بگذارند و هنوز هم دانشمندان امیدوارند بتوانند آنها را مدت بیشتری در حالت عملیاتی نگاه دارند.