پوريا ناظمی

موفقیت درخشان بابک امین تفرشی

 


بابک امین تفرشی بدون هیچ شک و شبه ای یکی از برجسته ترین چهره های نجوم آماتوری و روزنامه نگاری علمی دوران ما است. دقت بالا و پشتکار مثال زدنی او راه های جدیدی را مقابل نجوم آماتوریو روزنامه نگاری علمی کشورمان گشوده است و هیچ مبالغه ای در این حرف وجود ندارد.
او زمانی که پروژه TWAN‌را شروع کرد شاید هیچ کس جز خود او افق وسیع پیش رو نمی دید اما او با پشتکارش این افق را ساخت و آن را رهبری کد.
جایزه نیلسون بی شک نقطه عطف مهمی در راه پیش روی این پروژه و کار حرفه ای بابک قلمداد می شود اما این تازه از نتایج سحر است و و من مطمئنم راهی که بابک پیش گرفته است به صبحی درخشان راه دارد.
متن زیر ستون امروز جام جم در باره موفقیت اخیر او است.

بهاره صفوی: اگرچه تاکنون تعدادی از عکاسان کشورمان جوایز جهانی مختلفی دریافت کردهاند، اما میتوان گفت، بابک امین تفرشی از معدود ایرانیانی است که در مسابقات عکاسی علمی شرکت کرده و موفق به دریافت جایزه برتر مسابقه لنارت نیلسون امسال شده است.

این مسابقات که سال 1998 از سوی بنیاد نیلسون پایهگذاری شده، به صورت سالانه برگزار میشود و در آن افرادی که در زمینههای علمی چون نجوم، فضا، پزشکی و سایر عرصههای علمی فعال هستند، شرکت میکنند. البته خود نیلسون در زمینه عکاسی پزشکی فعال است و با عکس استثنایی خود که سال 1965 از داخل رحم، شکلگیری و رشد جنین گرفته، مشهور شده. این تصویر در واقع از عکسهایی محسوب میشود که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، دنیا را تغییر داده و برای سالها نماد انسانیت بوده است. حالا جایزه مسابقه 2009 عکاسی علمی نیلسون به طور مشترک به امین تفرشی در بخش عکاسی از آسمان و کلاریون پارکو مدیر عکسبرداری کاوشگر کاسینی در بخش عکاسی فضایی اختصاص یافته است.
بابک امین تفرشی متولد سال 1357 در تهران، فعالیتهای داخلی و بینالمللی زیادی در کارنامه کاری خود دارد که عضویت در تحریریه ماهنامه نجوم، شورای مدیریت ستارهشناسان بدون مرزAWB و هیات مدیره شاخه آماتوری انجمن نجوم ایران تنها بخشی از این فعالیتها محسوب میشود. ضمن این که بنیانگذار رقابت رصدی ماراتن مسیه ایران و موسس پروژه جهانی (جهان در شب TWAN) هم هست. عکسهای امین تفرشی هیات داوران مسابقه نیلسون را چنان تحت تاثیر قرار داده که آنها از این تصاویر به عنوان احیای آسمان شب که بسیاری از انسانهای مدرن شانس تماشای آن را از دست دادهاند یاد کردهاند. نشریه نیوساینتیست هم در گزارشی به معرفی بابک تفرشی، عکاس ایرانی و برنده جایزه عکاسی علمی لنارت نیلسون در سال 2009 پرداخته و تصاویری از آثار وی را به نمایش گذاشته است. این 8 تصویر علاوه بر سایت مسابقه و مجله تصویری نیوساینتیست درTwanight.org هم به نمایش درآمدهاند.
قرار است مراسم اهدای جایزه به بابک امین تفرشی ماه آینده در سوئد برگزار شود.