پوريا ناظمی

دوره های نجوم و سخنرانی در باره 2012

چند نفر از دوستانم در باره اینکه آیا امسال جایی تدریس می کنم یا نه سوال کرده بودند امسال پس از چند سالی که دیگر تدریس نمی کردم چند جلسه ای در موسسه آسمان شب درس خواهم داد. کلاس های این موسسه در ٣ رشته نجوم مقدماتی،‌علوم فضا و عکاسی نجومی برگزار می شود که غیر از من بابک امین تفرشی،‌ محسن ایرجی،‌شهرام یزدان پناه و علیرضا وفا نیز تدریس خواهند داشت. اطلاعات بیشتر را می توانید در این نشانی بخوانید.

حالا که کار به تبلیغ کشیده یک تبلیغ دیگر هم برای خودم بکنم. امسال در باره ماجرای 2012 و پایان دنیا بحث های زیادی انجام شده است که یکی از دلایل آن نمایش فیلم 2012 است. در همین باره قرار است چهارشنبه آینده 23 دی ماه با موضوع آیا زمین نابود خواهد شد در موسسه آسمان شب سخنرانی داشته باشم فکر می کنم ساعت 5 بعداز ظهر باشد و در دفتر همان موسسه برگزار می شود که برای اطلاع از زمان و مکان دقیقش می توانید با دفتر موسسه تماس بگیرید.

فکر کنم دیگه خیلی تبلیغات انجام دادم