پوريا ناظمی

انتشار ماهنامه آسمان شب

بالاخره پس از مدتها انتظار، جامعه مطبوعاتی نجوم کشور از تجرد بیرون آمد و دومین ماهنامه نجومی - ترویجی کشور با نام آسمان شب بر پیشخوان باجه های مطبوعاتی ظاهر شد.

این رویداد فرخنده را به ناشر، مدیر مسوول محترم، تحریریه و نویسندگان و همکاران این ماهنامه تبریک می گویم و در همین آغاز انتشار برای آنها دوام و ثبات در راه سختی که در پیش گرفته اند را آرزو می کنم. انتشار مجله ای علمی کار دشواری است و حفظ انتشار آن سخت تر اما خوشبختانه ستاره شناسی در کشور ما پتانسیل بسیار بالایی دارد و مخاطبان بالفعل و بالقوه بسیاری در این شاخه وجود دارند که می توان بر روی آنها سرمایه گذاری کرد.

امروز شرایط نسبت به 19 سال پیش که ماهنامه نجوم انتشاراش را آغاز کرد متفاوت شده است. نجوم دیگر موضوعی غریبه نیست. روزنامه ها بخشی از ستون های خود را به ستاره شناسی اختصاص می دهند، فروشگاههای نجومی در سراسر کشور وجود دارند و انجمن نجوم ایران فعالیت های آماتوری را بخش عمده ای از دغدغه خود می داند و دانش آموزان به زور المپیاد هم که شده با نام نجوم آشنا هستند و تلوزیون و رادیو برنامه های نجومی منظم در تقویم خود دارند. در این شرایط انتشار مجله ای دیگر در زمینه نجوم بسیار به هنگام و مغتنم است. در این سالها علایق جدیدی به وجود آمده و علایق جدیدتری نیز به وجود خواهد آمد. 

امیدوارم آسمان شب پایدار و برقرار باشد و شاهد بروز خلاقیت های جدید و گروههای جدید باشیم که به نجوم علاقمند می شوند تا با کمک آن وارد دنیای هیجان انگیز دانش شوند.

وب سایت ماهنامه آسمان شب: www.nightsky.ws