پوريا ناظمی

دوباره دانستنیها

روز اول تیر ماه سال ١٣۵٨ بود که مجله ای متفاوت به خانواده مطبوعات ایران پیوست. مجله ای که در طی سالهای بعد توانست به جایگاهی کم نظیر دست پیدا کند و با تیراژی افسانه ای در مقیاس مطبوعات ایران،‌ به بخشی از خاطرات مردم کشورمان از اواخر دهه ۵٠‌،‌ دهه ۶٠ و وایل دهه ٧٠ تبدیل شود.

آنهایی که هم سن و سال من هستند حتمادر آرشیو روزنامههای قدیمیشان چند شماره دانستنیها را دارند. مجله ای تمام رنگی با نثری روان،‌علمی  و تصویر سازی کم سابقه که توانست مخاطب نبوهی را به سوی خود جذب کند.

اما متاسفانه دانستنیها با همه خاطرات و مخاطبانش برای مدتی طولانی به محاق رفت تا سرانجام پس از سالها دوری،‌بار دیگر از روز گذشته برروی دکه های روزنامه فروشی ها ظاهر شد.

این نشریه در دوره جدید انتشار خود سعی می کند نه تنها راه دانستنیها را ادامه دهد که از نوین ترین ایده های موجود در روزنامه نگاری علمی بهره ببرد. به هر حال بزانتشاریکی از قدیمی ترین نشریات کشور خبر مبارکی است. امیدورم بار دیگر آن موفقیت و آن اقبال عمومی را به دست آورد.