پوريا ناظمی

هفته ای به درازای یک دهه

خدا کند این هفته هم به سلامت بگذرد.

خدا کند که این سال که می آید با خود شادی بیاورد.

این روزها عجیب خسته ام و از پای افتاده ...

گویی همه اتفاقات هم در این چند ماه آخر سال تصمیم گرفته بود صبر و توان من را بیازماید. از بیماری و استرس و افسردگی و غم دوستان گرفته تا این آخرها که  به سرقت خانه هم مزین گشت. فقط خدا کند امسال که می رود خبرهای بد را هم با خود ببرد.

این 7 روز آینده باقی مانده سال گویی یک دهه زمان باقی مانده است. هنوز هیچ کاری در استقبال از بهار نکرده ام و این سال به سرعت می آید...

بگذریم

ویژه نامه نوروزی روزنامه جام جم تا چند روز آینده منتشر می شود ویژه نامه ای که فکر می کنم نسبت به سالهای قبل رشد چشمگیری داشته.

ماهنامه نجوم جدید هم باید از امروز روی دکه ها باشد. پرونده مفصلی در باره مریخ را می توانید در آن پیدا کنید. ضمن اینکه اگر سری به این شماره بزنید متوجه تغییراتی کوچک اما موثر در آن خواهید شد.

شماره 2 دانستنیها هم منتشر شد و تا یکی دو روز دیگر شماره 3 آن منتشر خواهد شد.

برنامه مفصلی را هم برای صفحات دانش روزنامه جام جم در سر دارم که اگر عمری بود از ابتدای سال آینده اجرا خواهم کرد. صفحاتی که در قالب ممکن روزنامه بتواند مخاطب گسترده تری داشته باشد و مطالب آن نیز ا جذابیت بالاتری برخوردار باشد.