پوريا ناظمی

برنامه های روز نجوم در ایرن - اصلاحیه

امسال برنامه های روز نجوم در ایران با یک تفاوت نسبت به سالهای قبل برگزار می شود البته این اختلاف برای شهرستان ها موضوعیتی ندارد چون آنها روند هر ساله خود را طی خواهند کرد اما در تهران بر خلاف سالهای قبل که شاخه آماتوری انجمن نجوم ایران در محلی برنامه مستقلی را برگزار میکرد دیگر این کار را صورت نخواهد داد و به وظیفه اصلی خود که هماهنگی و اطلاع رسانی برنامه ها است باز خواهد گشت.

اطلاعت کافی را می توانید در وبلاگ این روز پیدا کنید .

من هم  طبق قرار ساعت 8 شب در رصدخانه زعفرانیه تهران سخنرانی در باره سناریو های پایان جهان خواهم داشت.