پوريا ناظمی

عذر خواهی

۲ دليل وجود دارد که از خوانندگان جام جم عذر خواهی کنم نخست در مقاله ای که روز گذشته منتشر شد و بهبحث در خصوص هواپيمای ايرباس A-380‌می پرداخت ۲ اشتباه رخ داده بود که يکی مشکل فنی بود و ديگری اشتباه من. نخست در ليد خبر بعد از اشاره به حضور سران اتحاديه اروپا در مراسم افتتاح ايرباس A-380‌به دليل کم شدن متن در اثر اضافه شدن آگاهی جمله به گونه ای تغيير يافت که به اشتباه به ذهن متبادر می ساخت که اينن هواپيما کار شرکت بويينگ است . بار دوم هم در باکس مقاله به دليل سرعت بالايي که برای نگارش به خرج داديم و وقت کمی که داشتيم اشتباها از لفظ بويينگ A-380‌نام برده شد.
البته نه دلايل فنی نه سرعت کار توجيه گر اين اشتباه نيست و مسوليت اين دو اشتباه بر عهده شخص من است و با وجود اينکه در متن مقاله بارها تاکيد شده بود که اين هواپيما محصول ايرباس است و بويينگ بايد خود را برای رقابتی تازه آماده گند اما در هر صورت از همه کسانی که دچار اشتباه شده اند عذرخواهی می کنم .
در باره عذر خواهی دوم هم پس از انتخابات مفصل خواهم نوشت