پوريا ناظمی

گودال های برخوردی گوگلی

این روزها در باره نجوم آماتوری علم گرا صحبت های زیادی مطرح می شود. به قول بابک امین تفرشی در صدمین باشگاه نجوم تهران، بارها و بارها درباره افق های پیش روی ستاره شناسان آماتور و فعالیت های بیشتر تخصصی اشان صحبت شده است از اینکه می توانند در کشف ابر نواخترها یا دنباله دارها و سیارک ها و یا اندازه گیری اختفای سیارک ها نقش ایفا کنند. 

یکی از این حوزه ها که می تواند فوق العاده جذاب باشد، پیدا کردن گودال های حاصل از برخوردهای شهاب سنگی به کمک ابزارهایی مانند نرم افزار گوگل ارت است. 

اخیرا خبری منتشر شد که گروهی از دانشمندان به کمک تصاویر گوگل موفق شدند گودالی را پیدا کنند که به احتمال بسیار زیاد گودالی برخوردی و بسیار جوان است. اگر نرم افزار گوگل ارت را در اختیار دارید مختصات این نقطه را وارد کرده و بزرگنمایی آن را افزایش دهید . مختصات این گودال تازه یافته شده به این شرح است:  22º 01' 06" N 26º 05' 15" E.

این یکی از کارهایی است که افراد علاقمند می توانند در اوقات فراغت خود به آن بپردازند. البته هر گودالی گودال برخوردی نیست و این روش تنها کمک می کند که کاندیدا هایی از این موارد را پیدا کنید. تا کنون چندین نمونه در ایران نیز پیدا شده است که هنوز تایید و بررسی نشده و باقی مانده اند. 

این نمونه یکی از فهرست هایی است که محل های احتمالی برخوردها را فهرست کرده است. بررسی شکل ظاهری گودال ها ، رگه هایی که در اطراف آن وجود دارند حداقل می تواند فهرستی از امکانات موجود را مطرح کند. 

اما این گودال نو یافته در کشور لیبی و در بخش دور افتاده از صحرای آفریقا قرار دارد. این گودال که کمیل نام گرفته 45 متر قطر و 16 متر عمق دارد دو به دلیل موقعیتی که در آن قرار گرفته یک یاز دست نخورده ترین گودال های برخوردی به شمار می رود. اگر با گوگل ارت برروی آن زوم کنید از فاصله ای دورتر رگه های حاصل از برخورد را می توانید در اطراف گودال اصلی ببینید. 

البته دهها مقاله در اینترنت در باره چگونگی استفاده از گوگل ارت برای تشخیص چنین گودال هایی وجود دارد اما یکی از راه هایی که شاید به همان اندازه کمک کند بررسی وضعیت گودال های برخوردی تایید شده در این نرم افزار است. بررسی آنها با بزرگنمایی های متفاوت ما را کمک می کند تا بدانیم کجا باید دنبال چه بگردیم.

این لینک یک فایل گوگل ارت را دانلود می کند که فهرست بسیاری از گودال های قطعی و مشکوک را در خود دارد و وقتی آن را روی گوگل ارت باز می کنید نقاط را روی زمین نشان می دهد. این هم لینک دیگری است که اگرچه بیشترش با قبلی یکسان است اما برخی گودال های اضافی را نیز در خود دارد. فکر می کنم برای شروع مناسب باشد و خوشحال می شوم اگر کسی چیزی پیدا کرد به من هم خبر بدهد.