پوريا ناظمی

درد دل عمومی

چند وقتی است می خواهم برای کارهایم برنامه ریزی کنم

کارهای زیاد به جای مانده و کارهایی که باید انجام شوند. به بهانه این برنامه ریزی ها کنترل  بسیاری از موارد را از دست داده ام. قول های بسیاری داده ام که نتوانسته ام به آن وفادار بمانم و خود را هرروز توجیه کرده ام.

3 روز پیش صبح که به روزنامه رفتم یادم افتاد که از یکی از دوستان قدیم خانوادگی چند روزی است خبری نداریم نمی دانم چرا از بین همه راه های ممکن احمقانه ترین راه را برای چک کردن وضعش انتخاب کردم و نامش را در گوگل تایپ کردم. او مردی بزرگ و اندیشمندی کم نظیر است و زمانی که اولین نتایج جستجو را دیدم مانند برق گرفته ها به مونیتور خیره ماندم. او به کما رفته بود. همان چند روزی که از او خبر نداشتیم را او در شرایط دشوار میان مرگ و زندگی گذرانده بود. تماس هایم اغاز شد و خوشبختانه اکنون او به زندگی بازگشته است اگرچه تا ایستادن سر پا شاید راه طولانی را پیش رو داشته باشد.

عصر که به خانه بر می گشتم فکر کردم با هیچ توجیهی نمی توانم این رویداد را توجیه کنم. مردی سالم، قدرتمند با دریایی از دانشی که به آن معتقد است و بر اساس آن زندگی می کند در کمتر از لحظه ای به فاصله تفکیک ناپذیری بین مرگ و زندگی گام گذاشته بود. من آدم مرگ اندیشی نیستم هیچگاه به معنی عدد سن و سال فکر نکرده ام و نمی کنم اما یک لحظه این فکر از ذهنم عبور کرد که چقدر ممکن بود این اتفاق برای من یا هر کس دیگری هم بیفتد. 

اما اگر چنین شود چه کسانی از ما یاد خواهند آورد؟ ایا می خواهند از ما به نام افرادی که بر وعده های خود نماندند یاد کنند و یا کسانی که به قول و اعتقادشان بی هیچ توجیه و دست آویزی وفادار ماندند؟

آن زمان نمی توانم زمانی بخرم تا برنامه ریزی هایم تمام شود و کاری را شروع کنم !آنگاه هیچ باقی نخواهد ماند

پس اکنون که فرصت هست می خواهم از همه کسانی که احیانا به طریقی قولی به آنها داده ام و نتوانسته ام به وعده عمل کنم پوزش بطلبم. 

سعی خواهم کرد در حداقل زمان به جایی برسم که این وعده های باز مانده را به انجام برسانم و سعی کنم هرچه می توانم در زمان باقی مانده ام انجام دهم.

نمی دانم چقدر برایم فرصت باقی است اما نمی خواهم در آن لحظه پشیمان زمان های از دست داده و نگران وعده های وفا نکرده باشم. شاید که از ما نیز گاهی به نیکی یاد کنند.

ببخشید که این مطلب تا این حد شخصی بود و امیدوارم به هر آیینی که هستید برای این دوست عزیز و مهربان ما نیز دعا کنید!