پوريا ناظمی

 

جام جم آنلاین: فضا نوردانی که مشغول انجام یکی از آخرین عملیات تکمیل ایستگاه بین المللی فضایی هستند ساعاتی پیش میهمان ویدیویی ویژه ای داشتند. پاپ بندیکت شانزدهم، رهبر کلیسای کاتولیک جهان از دفترش در واتیکان تماسی ویدویی با ایستگاه بین المللی فضایی برقرار کرد تا نخستین پاپ تاریخ باشد که با فضانوردانی در فضا صحبت کرده باشد.

این تماس ویدویی در ساعت 15:41 به وقت رسمی ایران در روز شنبه 31 اردیبهشت و از اتاق فوکونی ، یکی از اتاق های کتابخانه واتیکان با ایستگاه فضایی برقرار شد و در آن مارک کلی حضور ویدویی پاپ بر عرشه ایستگاه بین المللی فضایی را خوش آمد گفت

ادامه...