پوريا ناظمی

نشانه های آلودگی هوای دوره باستان در مومیایی ها

جام جم آنلاین: بررسی مومیایی های باستانی نشان از وجود ذرات معلق و آلاینده ای در ریه های آنها دارند که عموما به دوران پس از صنعتی مربوط می شوندبررسی هایی که اخیر برروی بازمانده ریه های 15 مومیایی که از جمله مومیایی های یک کاهن و یک شخص والا مقام مصر باستان را شامل می شد نشان از آن دارد که شاید مصریان باستان نیز در معرض آلودگی هوا واقع شده باشند.

 

ذرات میکروسکوپی که از ریه این مومیایی ها خارج شده است عامل برخی از بیماری های امروزین تلقی می شود. بیماری هایی نظیر نارسایی های قلبی و ریوی و سرطان. این ذرات را عموما مربوط به فعالیت های دوران پسا صنعتی بشر می دانند که در اثر فعالیت هایی نظیر استفاده لجام گسیخته از سوخت های فسیلی آزاد شده و وارد هوا می شوند.

اما پس از  آنکه یکی از دانشجویان دوره دکترای مرکز زیست پزشکی مصرشناسی در دانشگاه منچستر به نام راجر مونت گومری، گزارش هایی مبنی بر پیدا شدن چنین ذراتی در بافت های برخی از مومیایی ها شنید تصمیم گرفت با دقت بیشتری این مساله را مورد کاوش قرار دهد و بدین ترتیب برای نخستین بار به جستجوی این ذرات در ریههای مومیایی های مختلف پرداخت... ادامه