پوريا ناظمی

نکاتی در باره ماه گرفتگی امشب

 

امشب مردم نیمی از سیاره زمین، شاهد پدیده نجومی نسبتا نادری هستند. ماه گرفتگی ها اگرچه پدیده چندان غریبی به شمار نمی آیند و بسیاری ازمردم بارها آن ها  را دیده اند اما گرفت امشب ماه دارای ویژگی هایی است که آن را به نسبت خاص می کند. ماه امشب تقریبا در امتداد مستقیم راستای زمین خورشید عبور می کند و بدین ترتیب مدت زمان گرفت کامل – زمانی که ماه کاملا تیره شده است – بسیار طولانی است. ماه حدود 100 دقیقه در حالت گرفت کامل باقی خواهد ماند... ادامه