پوريا ناظمی

جمعه زعفرانيه ميزبان روز فضا

روز جمعه ۴ آذر قرار است مراسمی در رصدخانه زعفرانيه تهران (‌خيابان وليعصر،‌خيابن فلاحی يا همان زعفرانيه قديم ‌،پارک رصدخانه) برگزار شود.

 اين برنامه از چند جهت مهم است . يکی اينکه سازمان فضايی ايران به عنوان نهادی که قرار است از ايت پس تمام فعاليتهای فضايی ايرانرا سامان بدهد از آن حمايت می کند و آن را به عنوان آخرين روز هفته فضا با نام فضا،‌آموزش و نسل آينده در تقويم خود ثبت کرده است و رييس اين سازمان و معاون انتقال فناوری آن از ساعت ۱۶ در اين محب سخنرانی خواهند کرد. اين موضوع يعنی توجه به قابليتهای نجوم آماتوری

از طرف ديگر در برگزاری اين مراسم با همکاری افرادی و نهادهايی برگزار می شه که مدتها بود فرصتی پيش نيامده بود تا با هم باشند از شاخه اماتوری انجمن نجوم ايران گرفته تا موسسه مطالعات علميو ماهنامه نجوم و فروشگاه آسمان شب و رصدخانه زعفرانيه . ای کاش اين يک اتفاق نباشد و بياموزيم می توان با هم اختلاف داشت و با هم کار کرد.

برنامه از ساعت ۱۰ صبح شروع می شه و ۱۰ شب با مراسم جشن روز قضا شامل آتش بازی و کيک خوری به پايان می رسه . سخنرانی ،‌نمايش اسلايد و فيلمُ‌کارگاههای مختلف و سرگرميهای مرتبط بخشهای جنبی آن هستند.

اگر وقت کرديد شما هم سری به آن بزنيد