پوريا ناظمی

شرايط روزنامه نگار علمی چيست؟

آيایک روزنامه نگار علمی صرفا بايد به وقايع نگاری حوادثی بپردازد که در حوزه سرويسهای ديگر روزنامه ها قرار نمی گيرد؟ آيا برای يک روزنامه نگار علمی نبايد شرايط ويژه ای را تعريف کرد؟ به نظر می رسد در عصر جديد که با ظهور و گسترش اينترنت و شبکه های اطلاع رسانی و ارتباطات جمعی بسياری از تعاريف کلاسيک جابجا شده است بايد به تعاريف جديدی از روزنامه نگاری علمی نيز توجه کنيم شايد تا چندی پيش به دليل در دسترس نبودن منابع روزنامه نگاران احساس ميکردند دستشان بازتر است و آزادی عمل انها بيشتر . شايد وجود غلطهايی محدود و ناخواسته در متون نوشته شده و سهوهای انجام شده قابل بخشش می نمود اما امروز و در شرايطی که در کسری از ثانيه رويدادی که درسياره ای ديگر در حال رخ دادن است در اختيار خواننده قرار دارد خبر علمی نوشته شده توسط روزنامه نگار بايد دارای نگاه متفاوتی باشد تا بتواند نظر و اعتماد خواننده را جلب کند به همين دليل با تخصصی شدن شاخه های علوم روزنامه نگاران نيز نيازمند اطلاعات بيشتر و حتی تخصصی تر برای به دست آوردن توانايی لازم در انجام وظيفه خود هستند. بخش عمده ای از فعاليتهای سرويسهای علمی روزنامه های کشور ترجمه و انتقال اطلاعات منابع خارجی به زبان فارسی به خواننده است . اگرچه نهضت ترجمه خبر در دوران فعلی لازم است اما به هيچ وجه کافی نيست خبرنگار علمی دوره ما بايد دارای بينش در حوزه تخصصی خود باشد و بتواند موضوع را برای خواننده ای که در فضا و زمانی به نام ايران - سال ۱۳۸۲ قرار دارد بيان کند و اين نيازمند شناخت فرهنگهای مقصد و مبدا خبر است. نبايد فراموش کرد که در دوره ما جامعه در خال گذار اطلاعاتی است و اگر اين گذار بهنحو شايسته ای هدايت شود می تواند آينده علمی بهتری برای ما به ارمغان آورد بخش عمده ای از اين نقش بايد توسط خبرنگاران علمی ايفا شود.

اين ديدگاه نظر شخصی نويسنده و قابل خدشه است و در باره ان درآينده توضيح بيشتری داده خواهد شد.

نویسنده : پوریا ناظمی : ٥:٥٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/۱٠/٢٧
Comments نظرات () لینک دائم