پوريا ناظمی

نشانی جدید

از همه دوستانی که در این مدت این وبلاگ را با همه افت و خیزهایش دنبال می کردند تشکر می کنم.

به لطف دکتر علیرضا مجیدی، فضای جدیدی فراهم شده است و از این پس نوشته های مرا می توانید در این نشانی پیدا کنید 

www.pourianazemi.com

 

قطعا این وبلاگ باقی خواهد ماند تا زمانی که همه مطالب پیشین و نظرات آن را به آدرس جدید منتقل کنم

شاد باشید و موفق