پوريا ناظمی

يک روز بد

امروز اتفاقی که اميدوار بوديم نيفتد افتاد و ژرونده ايران به شورای امنيت گزارش شد و در پی ان عکس العمل هايی از سوی ايران اجرا شد .

اين يکی از مواردی است که دانش و علم و فناوری با سياست عجين شده است. مديريت علمی در بخش عمده ای از ماهيت خود نيازمند تدبير و آينده نگری همه جانبه است.

اگر ديروز البرداعی موقعيت پرونده را دشوار و نه بحرانی تصوير می کرد اکنون ديگر وضعيت بحرانی است اما هنوز به پايان دنيا نرسيده ايم.

بپذيريم اگر خرد بر احساسات غلبه کند و منطق و منافع جانشين هيجان زدگی شود می توان از ميانه اين طوفان به سلامت بيرونآمد. امروز هر تصميمی که دانشمندان و مديران ما بگيرند با سرنوشت همه ما گره خواهد خورد .

دعا کنيم  آنچه گفته ميشود و عمل می شود ختم به خير شود.

ای کاش در دنيايی بوديم که عقل و خرد حکم می راند و هيچ کس مجبور به موضع گيری غير علمی نمی شد.

 

نویسنده : پوریا ناظمی : ۳:٤٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/۱۱/۱٥
Comments نظرات () لینک دائم