پوريا ناظمی

خبرهای خوب در روزگار نه چندان خوب

در این چند هفته شنیدن چند خبر خوب باعث شد تا تلخی خبرهای بدی را که در اطراف میش نویم اندکی کاهش دهد

نخست کار سترگ دکتر استکی و همکارانش بود که نتیجه آن در نسخه آنلاین نیچر چاپ شد و در شماری اتی این نشریه به چاپ خواهد رسید و شاید حتی تصویر روی جلد را به خود اختصاص دهد. این یکی از معدود مواردی است که کاری کاملا ایرانی به این نشریه مهم جهان راه می یابد و انصافا کار بزرگی است که حتی فکر کردن به آن انسان را به هیجام می آورد.

مورد دوم شاید به عظمت کار اول نباشد اما کمک به درمان بیمارن ضایعه نخاعی اتفاق مبارکی بود که در ادامه می تواند دردهای بسیاری را التیام بخشد و مورد آخر که امروز اعلام شد تولد نخستین بره شبیه سازی شده در موسسه رویان بود. اگرچه این گوشفند چند دقیقه ای بیشتر زنده نبود اما رویداد مبارک تولد او را به هیچ وجه نمی توان دست کم گرفت

دست همه دانشمندانی که در این پروژه ها مشارکت داشتند درد نکند که امید را بار دیگر به دلهای علاقمندان به علمبازگرداندند