پوريا ناظمی

ديدار با انوشه - جام جم ۷

بامداد 2 روز گذشته فرصتي بود تا مردم کشورمان به ديدار انوشه انصاري بروند. ايستگاه فضايي بين المللي که در ارتفاع حدود 400 کيلومتري از سطح زمين در مداري نزديک به دايره هر 90 دقيقه يک بار سياره ما را دور مي زند هر از چندگاهي از فراز سرزمين ما نيز عبور مي کند.
در اين هنگام اگر روي زمين و در کشور ما چند ساعت از غروب خورشيد گذشته باشد يا چند ساعت به آن باقي باشد ، به دليل بازتاب نور خورشيد از بدنه ايستگاه فضايي مي توان در آسمان شب اين سفينه غول پيکر را همچون نقطه درخشاني رصد کرد که قوسي بزرگ را در آسمان طي مي کند. بسياري از مردم ما در شهرهاي مختلف و از جمله سعادت شهر، تهران ، مشهد و ديگر نقاط طي اين روزها به رصد ايستگاه فضايي بين المللي که اکنون ميزبان نخستين ايراني فضانورد است ، پرداختند. در کشورهاي مختلف مرسوم است زماني که از کشوري ، فضاپيما يا فضانوردي در مدار قرار مي گيرد آنها به رصد سفينه او مي پردازند. انوشه انصاري نيز پيش از اين از قرار علاقه مندان ايراني براي ديدار فضاپيماي او در بامداد روز شنبه آگاه شده و از آنها به ياد حمايت هايشان سپاسگزاري کرده بود اما هم اکنون انوشه انصاري و خدمه گروه 13 و 14 ايستگاه مشغول ادامه فعاليت هاي برنامه ريزي شده خود هستند. يکي از مواردي که خانم انصاري در کنار فعاليت هاي برنامه ريزي شده خود دنبال مي کند، يادداشت برداري از تمامي رويدادها و فعاليت هاي داخل ايستگاه است تا بتواند تجربه بي نظير فعاليت هاي فضايي را هر چه بهتر درک کند. در کنار تماس با مراکز آموزشي و وبلاگ نويسي از رويدادهاي فضا که براي اولين بار روايت مستقيم و دقيقي از يک پرواز فضايي را در اختيار علاقه مندان قرار مي دهد ، انوشه آزمايش هاي
ESA (آژانس فضايي اروپا) را نيز پي مي گيرد. يکي ديگر از آزمايش هاي او بررسي تاثير بي وزني برکاهش اندازه عضلات است.
در فضا و در شرايط بي وزني نيروي مستقيمي به بدن انسان وارد نمي شود و به همين دليل ، در حين انجام کارهاي سنگين باز هم ماهيچه هاي بدن دچار انقباض و تحمل فشار نمي شوند، به همين دليل ، در اثر اقامت در فضا بافتهاي عضلاني تحليل مي روند و قطر آنها کوچک مي شود. بخشي از اين رويداد با ورزش هاي سنگيني جبران مي شود اما از آنجا که حتي در هنگام ورزش فشار اندکي که به ماهيچه ها وارد مي شود (در شرايط بي وزني) بايد دنبال راههاي ديگري بود ، يکي از اين راهها که از سوي گروهي از مهندسان بنياد پزشکي کليولندو با حضور يکي از بانوان ايراني ، خانم آزيتا تاج الدين دنبال مي شود ، سازه هايي است که بتواند فشار مصنوعي ايجاد کند اما تمام اين راه حلها زماني موثر است که فرآيند تحليل ماهيچه اي بخوبي درک شود و يکي از 4 آزمايش پزشکي انوشه انصاري بررسي تحليل ماهيچه هاي او در طول مدت اقامت در فضاست.
او هر روز آزمون هايي را روي ماهيچه هاي خود انجام مي دهد تا با کمک نتايج آن اين فرآيند بهتر درک شود. گروه 6 نفره ساکن
ISS (ايستگاه بين المللي فضايي) روز گذشته در گفتگويي با تلويزيون ناسا شرکت کردند. انوشه انصاري در اين گفتگو ابراز رضايت از حضورش در ايستگاه به انجام آزمايش هاي علمي خود و همين طور به دامنه فناوري اطلاعات که مرزهاي فضا را نيز در نورديده اشاره کرد. همچنين وي در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاري فرانسه ، پاسخ او را به زبان فرانسوي داد و با ابراز رضايت از انجام آزمايش هاي خود ، ابراز اميدواري کرد تعداد بيشتري از مردم بتوانند شکوه زمين زيبا را از فضا ببينند و از جنگ و نابودي زمين دست بردارند.