پوريا ناظمی

ستون جام جم - ۱۰

بانوي ايراني در پايان 11 روز فضانوردي
 

 
روي عرشه ايستگاه بين المللي فضايي و در حالي که زير پاي 6 ساکن اين ايستگاه سياره مادري بدون هيچ نشانه اي از خشونت ها و درگيري ها به آهستگي در حال گذر است ، مراسم کوچکي در حال برگزاري است.

چهارشنبه عصر ، فضانوردان قديمي ايستگاه ، رسما اين بزرگترين سازه دست بشر را به گروه بعدي که همراه انوشه انصاري عازم ايستگاه شده بودند تحويل دادند. يکي از اين فضانوردان ، در توصيه اي به مايکل لويز درباره اقامت 6 ماهه او گفت اگر مي خواهي موفق شوي ، سعي کن سخت نگيري و با شرايط اين بالا کنار بيايي.
دو فضانورد خدمه 13 که 6 ماه زندگي دشوار را در فضا سپري کرده اند، نيمه شب فردا به همراه انوشه انصاري با فضاپيماي سايوز TMA-8 به زمين بازخواهند گشت.
بامداد جمعه عمليات ويژه فرود آغاز خواهد شد و پس از بسته شدن دريچه هاي حافظ ميان سايوز و ايستگاه اين فضاپيما جدا خواهد شد تا راه خود را به سوي زمين در پيش گيرد ؛ سفري که هنگام رفت حدود 48ساعت به طول انجاميده بود ، ظرف کمتر از 2.5 ساعت به پايان خواهد رسيد. يکي از دشوارترين مراحل اين سفر ، ورود به جو زمين خواهد بود. زماني که کپسول با لايه فشرده جو زمين برخورد خواهد کرد و همچون گلوله اي آتشين با دماي فوق العاده بالا وارد جو زمين خواهد شد و در پايان اين سفر دشوار با باز شدن چترهاي نجات مراحل فرود ادامه پيدا خواهد تا اين که نخستين فضانورد ايراني دوباره قدم بر خاک سياره مادري بگذارد. امروز و امشب در حالي که همه مردم دعا خواهند کرد تا فرود سايوز و انوشه با سلامت صورت گيرد اما بامداد جمعه انوشه سربلند قدم از کپسول سايوز خود به بيرون خواهد گذاشت.
او نه تنها ثابت کرد شايستگي اين سفر را داشت ، بلکه نظر مراجع فضايي را به خود جلب کرده است.
روز گذشته مراجع خبري فضايي چون سايت Spaceref ، Spaceflightnow و CBS گزارش هاي ويژه اي را به حضور انوشه انصاري در فضا و دستاوردهاي آن اختصاص دادند. سفري که به گفته مقامات رسمي باعث شده است توجه و علاقه مردم و آشنايي آنها با واقعيات زندگي در فضا بسيار گسترش پيدا کند. انوشه انصاري در يکي از مطالب وبلاگش درباره مناظري که از فراسوي زمين مي بيند توضيح داده است.
وي نوشته است در کنار آزمون هاي علمي که انجام مي دهد يکي از بهترين لحظات او تماشاي زمين از پنجره هاي ايستگاه فضايي است ؛ جايي که مي تواند زمين را در دل آسمان ببيند و عوارض سطحي برجسته زمين را روي آن تشخيص دهد جايي که هيچ مرزي جز مرز آبها و خشکي ها قابل رويت نيست و هيچ چيز نمي تواند محدوديتي را به وجود آورد و چيزي از زشتي هاي زمين نمي توان ديد. يکي ديگر از مناظري که انوشه را مجذوب خود کرده ، تماشاي طوفان ها و رعد و برقهايي است که از فضا شبيه يک بازي بزرگ نور ديده مي شود اما فراسوي همه اينها ، انوشه انصاري که خود علاوه بر مدارکش در حوزه IT ، کارشناس ارشد اخترشناسي است ، مجذوب تماشاي ستارگان آسمان و زيبايي راه کهکشان از فراسوي جو زمين شده است.
گزارش او از رصد ستارگان و راه شيري يکي از معدود گزارش هاي دقيقي است که در اين باره منتشر شده است.
امشب انوشه پس از آن که در پايان راهي طولاني روياي خود را محقق ديده ، با ايستگاه فضايي خداحافظي خواهد کرد تا با فرود در قزاقستان با انرژي مضاعفي به ايفاي نقش در صنايع فضايي و خصوصي سازي آن بپردازد.