پوريا ناظمی

هاوکینگ در آستانه فضا

استفان ویلیام هاوکینگ 64 ساله اینک به الگویی برای مردمان سیاره ما تبدیل شده است تا الگویی افسانه ای از زیستن  امید به زندگی را ترویج کند.

استفاون هاوکینگ یکی از برجسته ترین و نام آور ترین ریاضیدانان و کیهان شناسان معاصر ما است. نظریات بنیادی او در حوزه عالم بزرگ مقیاس و فرایندهای مربوط به آشفتگیهای فضا زما و موجودات اعجاب انگیزی چون سیاهچاله ها باعث شده است تا نام وی به نامی ماندگار در عرصه دانش معاصر بدل شود... ادامه مطلب