پوريا ناظمی

تکرار تجربه گاليله

کدام یک از کسانی که امروز منجمی آماتور، حرفه ای و یا تنها علاقمندی نسبت به زیباییهای آسمان هستند ممکن است نخستین نگاه خود به آسمان از دریچه تلسکوپی کوچک را فراموش کرده باشند؟ اولین باری که جزییات سطح ،کوهستانها و دره های آن ماه را دیدیم یا نخستین باری که نوارهای رنگی جو مشتری را به تماشا نشستیم و اقمار کوچک گالیله ای آن را هنگام رقصی در اطراف سیاره غول پیکر مشتری تماشا کردیم و یا نخستین هنگامی که از دیدن شکوه حلقه های زحل به هیجان آمدیم  و با دیدن زیبایی خوشه های ستاره ای نفسمان در سینه حبس شد. این ها خاطراتی نیست که به سادگی از ذهن ما پاک شود... ادامه

نویسنده : پوریا ناظمی : ٩:٤۳ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٦/۱٠/۳٠
Comments نظرات () لینک دائم