پوريا ناظمی

نجوم و انتخابات مجلس

شمارش آرای انتخابات مجلس (که هر کس به زبانی از آن سخن گفته بود) خبری خوش را به خصوص برای جامعه نجوم ایران به همراه داشت. بر اساس اعلام وزارت کشور در شهر زنجان دکتر سعدالله نصیری قیداری، یکی از خوشنام ترین و برجسته ترین ستاره شناسان معاصر ما رای اول را کسب کرد و وارد مجلس شورای اسلامی شد. او که ریاست سابق انجمن نجوم را بر عهده داشت و مسولیت کار تجربه نشده و دشوار مکان یابی رصدخانه ملی ایران  را به انجام رسانده است مورد احترام جامعه نجوم کشور است و حضور وی در مجلس و در آستانه سال جهانی نجوم و در حالیکه طرح رصدخانه ملی ایران به حمایت جدی نیاز دارد بسیار مغتنم است.

اگرچه مسولیتهای نمایندگی بسیار گسترده و دشوار است اما حضور چنین افرادی که چنین آشنایی عمیقی با حوزه علم و به ویژه نجوم دارد در مجلس می تواند راهگشای بسیار خوبی برای جریان علمی کشور باشد .

من به نوبه خودم صمیمانه ترین تبریکات را به دکتر نصیری تقدیم می کنم و امیدوارم در این راه دشوار موفق و پیروز باشند.