چهارشنبه سوریتان شاد باد!

 

می گویند سال که به پایان می رسید، خانه ها پاک می آراستند تا روان رفتگان به خانه های خویشانشان بازگردند.

 می گویند بر فراز بام ها آتشی پاک بر پا می کردند تا روان های بازگشته به دیدار بازماندگان، راه خانه راحت تر بیابند. زمان گذشت و زمانه عوض شد و این آتش جاودان باقی ماند و کم کم به اخرین سه شنبه سال رسید.

 میراث امروز ما سوری است در آخرین شب چهارشنبه سال. هنوز اتش مبارکی بر پای می شود در آخرین روزهای سال که خبر از گرمای فردا با خود می آورد و خبر از شکستن ایام نخوت زمستانی. خبر از پایان تاریکی و سر زدن بهاری سبز.

شاید اتش آخر سال رمزی از پاداشی باشد که آنها که در نیمه زمستان ، در یلدا، تا سحر بیدار ماندند تا خورشید را سلامی دوباره کنند، دریافت خواهند کرد. آتشی که خبر از نه تنها روزهای سپید که سالی نو می آورد و روان های مهربانان در گذشته که به دیدار خاندان خویش می آیند تا شاید برکت را برای انها به ارمغان آورند که زمانه زمانه نو شدن است.

و چه مبارک نشانه ای است این آتش، پاک کننده و مطهر و روشنایی بخش و ظلمت شکن. حتی در چنین روزهایی که از هر کرانه خبر نیک کم به گوش می رسد و زمین و زمان را نیز گویی سر یاری با زمینیان نیست باز این آتش افروخته در دل شب است که خبر از پایان شب تاریک می آورد. آنگاه که می سوزد و می سازد و چون خاکستر می شود جوانه های امید را ققنوس وار از مزار خویش به هر کرانه پراوز می دهد و صبح را خبر می کند.

صبحی که دامان پر مهر خود را از شرق دور، از سرزمین شکوفه های گیلاس تا غربی ترین کرانه های  جهان و  بر فراز سرزمین جاوید میانه زمین ، آنجا که البرز نشان از زندگی اش دارد، به یکسان و به مهربانی خواهد گسترد.

جشن روشنایی تان نیک و شاد و بی خطر باد.

 

/ 2 نظر / 32 بازدید
شبنم

سلام امیدوارم این جشن برای شما و برای مردم آریایی عزیزمون بی خطر باشه و نشانه ی سالی خوش و همراه با برکت و سلامتی و موفقیت.

نیلوفر

سلام آقای ناظمی امیدوارم همه زردی هاتون رو به شعله های آتش سپرده باشید و در سال جدید قدر سلامتی خودتون رو بدونید. 89 سال تاریکی بود. باشد که این آتش "خبر از پایان این شب تاریک آورد"... باشد که همانگونه که بی هراس از روی شعله ها جَستیم بی هراس به استقبال سال نو برویم. باشد که برهیم از آن "نخوت زمستانی" و برسیم به آن "بهار سبز"... باشد که برآوریم دمی به شادی آتشین...