حلقه دود آتشفشان

اگر شما جزو کشانی هستید که قلیان یا سیگار می کشید و گاه گداری برای تحت تاثیر قرار دادن بقیه دود بازدم را مانند حلقه ای کوچک به هوا می فرستید، بهتر اس خیلی نسبت به این توانایی خود مغرور نشوید چون رقیب بسیار جدی برای حلقه کردند دود آن بیرون منتظر شما است.

عکس این صفحه نمایی است که از آتشفشان معروف ایسلند (Iceland's Eyjafjallajökull volcano) تهیه شده است و در آ منظره شگفت انگیز تولید دودی حلقه ای توسط این آتشفشان ثبت شده است.


این حلقه که تصویر آن توسط دونا و استیو اومیرا ثبت شده است، چند دقیقه ای بر فراز این قله دوام آورد و سپس نا پدید شد.

چنین پدیده ای در دیگر آتش فشان ها ی فعال جهان نیز مشاهده شده است که یک یاز هیجان انگیز ترین آنها زمانی بود که کوته اتنا در ایتالیا فواران کرد. در آن دوره قله آتنا در یکی از رویدادهای پس از فوران خود در هر روز چند 100 حلقه دودی عظیم الجثه تولید می کرد. هنوز ساز و کار شکل گرفتن این حلقه ها مشخص نیست اما مانند دود سیگار، باید خروجی مدور و دود پرفشاری وجود داشته باشد تا این حلقه ها شکل بگیرند.

دونا و استیو امرا همکاران نشنال جئوگرافی بوده و خودرا شکارچیان آتشفشان ها می نامند. این دو اخیرا تورهایی را برای علاقمندان بازدید از این آتشفشان رهبری کرده اند.

 

/ 0 نظر / 30 بازدید