کاسینی شگفتی های جدیدی را آشکار می کند

کاسینی فضا پیمایی که وظیفه کاوش منظومه اقماری سیاره زحل را بر عهده دارد، به تازگی داده هایی را ثبت کرده است که تا‌کنون از آنها به بهترین مدارک موجود مبنی بر وجود منابع وسیع و عظیم آب شور در زیر لایه یخی پوسته قمر انسلادوس،نام برده می شود.

فضا پیمای کاسینی برای بررسی این موضوع به تحلیل و و آنالیز فوران های آب فشانی انسلادوس پرداخته است. آب فشان های این قمر باعث می شوند تا بخار آب و ذرات کوچک یخی به فضا پرتاب شوند. این آب فشان ها و موادی که آنها به فضا پرتاب می کنند در حقیقت منشا یکی از حلقه های سیاره زحل به نام حلقه E است، که در امتداد مدار انسلادوس در اطراف سیاره زحل کشیده شده است. فضا پیمای کاسینی در سال 2005/ 1384 این آب فشان های عظیم را کشف کرد و اکنون موفق شده است تا با عبور از درون آنها به ببرسی دقیق و از نزدیک این ذرات بپردازد.

در سال های 2008/1387 و 2009/1388 ابزار تحلیل گر غبار کیهانی فضا پیمای کاسینی به اندازه گیری ترکیبات تازه این ذرات فوران کرده از دل آب فشان های انسلادوس پرداخت. ذرات یخی، با سرعتی معادل 6.5 تا 17.5 کیلومتر بر ثانیه با ابزار مورد نظر برخورد کرده و وبلافاصله بخاز می شدند. میدان مغناطیسی درون ابزار ترکیبات مختلف آن را جدا می‌کرد تا ترکیب نهایی این ذرات آشکار شود. ادامه ...

/ 0 نظر / 39 بازدید