موشک آماتوری دانمارکی ها به آستانه فضا سفر کرد

 

سرانجام تلاش گروهی از راکت سازان آماتور دانمارکی جواب داد و تنها یک روز پس از تاریخی که از پیش حدس زده می شد، راکت زیر مداری غیر انتفاعی و آماتوری دانمارکی با موفقیت روز جمعه از سکوی پرتابی که ویژه پرتاب موشکهای بالستیک و مستقر در دریای بالتیک بود به آسمان پرتاب شد.

این پرتاب موفقیت بی نظیری برای افراد غیر حرفه ای بود که قصد دارند موشکهای آماتوری خود را برای پرتاب های زیر مداری به فضا بفرستند... ادامه 

 

/ 0 نظر / 27 بازدید