آغاز یک پایان

ساعتی پیش شاتل فضایی دیسکاوری بعد از سپری کردن ماموریتی موفق در مدار زمین برای آخرین بار در ایستگاه فضایی کیپ کندی فرود آمد تا آغاز گر پایان شاتل ها باشد.

شاتل فضایی دیسکاوری در پایان 39 امین و آخرین پروازش با موفقیت به زمین نشست تا ولین شاتل فضایی باشد که برای همیشه از پروازهای فضایی خداحافظی می کند. اکنون تنها دو پرواز دیگر در تقویم شاتل های فضایی باقی مانده است یکی برای ایندیور و یکی برای آتلانتیس.

 

شاتل های اگرچه 14 قربانی در مجموع پرواز های خود گرفته اند اما بیشترین خدمات را به دانش کرده اند و مهمترین وسیله حمل و نقل فضایی بوده اند که تا کنون ساخته شده اند. با به پایان رسیدن شاتل ها باید منتظر فصل جدیدی در رفت و آمدهای مداری باشیم فصلی که بعید به نظر می رسد با بودجه فعلی ناسا خیلی زود آغاز شود.

دیسکاوری در طول سال های خدمتش 39 بار به فضا رفت. 5830 بار زمین را دور زد و انبوهی از تجهیزات را به مدار زمین برد و انبوهی از آزمایش های علمی را انجام داد تا انینکه ساعاتی پیش آخرین بار به زمین فرود آمد و برای همیشه از فضا خداحافظی کرد.

/ 1 نظر / 26 بازدید
شبنم

"پایان غم انگیز دیسکاوری" من فکر میکنم هنوز زود بود برای بازنشست کردن شاتل ها.ولی این اتفاق می تونه شروعی برای یه فصل جدید در سفرهای فضایی باشه.